Audyt BHP

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych aspektów w każdej firmie. Audyt bhp zajmuje się przede wszystkim kontrolą i analizą poziomu bezpieczeństwa i ochrony jaki jest zapewniany pracowniom na każdym ze stanowisk roboczych.

 

Dochodzi wtedy do sprawdzenia zgodności faktycznego stanu z obowiązującymi przepisami jak i zasadami pozwalającymi pracownikom na pracę w jak najlepszych i zarazem najbezpieczniejszych warunkach. Ocenie podlegają również wszelkie maszyny i inne środki pracy w tym ich stan i sposób posługiwania się nimi przez pracowników.

Bardzo ważne jest, aby zarówno kierownictwo jak i pozostali pracownicy firmy znali zasady bezpieczeństwa i pracowali zgodnie z nimi.

Audyt jest pomocny!

Audyt bhp oprócz tego, że dokonuje kontroli i oceny warunków pracy to dodatkowo pomaga w ich podniesieniu. Pomaga w doborze odpowiednich środków ochronnych czy też zapewnia ochronę przeciwpożarową w tym dobór dróg ewakuacyjnych. Przeprowadza również szkolenia nie tylko z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ale również odnośnie niebezpieczeństw i zagrożeń występujących na danych stanowiskach. Przekazuje również wiedzę jak zminimalizować bądź zniwelować skutki ich wystąpienia.