Jak prowadzić biuro rachunkowe?

Większość firm, niezależnie od rozmiaru, czuwanie nad swoimi finansami powierza profesjonalnym biurom rachunkowym, które mają doświadczenie w tego rodzaju kwestiach. Kto może prowadzić biuro rachunkowe i jak je założyć?

Założenie biura rachunkowego

Jak prowadzić biuro rachunkowe? Żeby je założyć, musimy spełnić następujące kryteria: posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, dysponować zaświadczeniem o niekaralności, zawrzeć umowę ubezpieczenia. Kiedyś od właściciela biura rachunkowego wymagano wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości oraz zdania egzaminu państwowego – dziś te warunki już nie obowiązują. Żeby założyć biuro rachunkowe, musimy wypełnić odpowiednie druki i zgłosić nową działalność gospodarczą w urzędzie. Procedura ta wygląda tak jak w przypadku innych firm.

A może franczyza?

Biuro rachunkowe możemy założyć również na zasadach franczyzy, decydując się na otworzenie nowego oddziału pod szyldem znanej marki. To rozwiązanie sprawia, że łatwiej nam przyciągnąć klientów, ponieważ ci kojarzą już zwykle nazwę firmy i mają do niej zaufanie. Nawiązując współpracę z istniejącą firmę, możemy również liczyć na jej wsparcie w zakresie finansów czy marketingu – więcej informacji na http://biuro-rachunkowe-piaseczno.com.pl/.